Advies


PARK adviseert, begeleidt en ondersteunt sinds 2005 haar cliënten bij vragen die zich bevinden op het snijvlak van strategie, financiering en corporate governance.

Deze vraagstukken lopen uiteen van fusies & overnames, management buy outs, valuations, financieringsstructuren en conflictbemiddeling in (non-) executive boards.

 

PARK adviseert, bemiddelt, onderhandelt, coördineert en regisseert en is altijd gericht op het tot stand brengen van een optimaal resultaat voor haar opdrachtgevers.

PARK opereert uitsluitend vanuit een onafhankelijke positie en zal nooit -ten opzichte van haar cliënten- een tegenstrijdig belang hebben. PARK heeft geheimhouding en vertrouwelijkheid hoog in haar vaandel staan. Voor referenties kunt u contact met ons opnemen.

Adviseurs

Daarnaast was Leon voorzitter van de RvC van de FD Mediagroep, lid RvC Jumbo Groep, voorzitter RvC Intergamma, voorzitter RvA Valuas Zorggroep, voorzitter RvA RB Communication Infrastructure Fund, RvA Priogen BV en lid van de Stichting Continuïteit TKH.

Leon hield van het ‘ambacht’ van ons vakgebied: corporate finance en corporate governance. Hij schuwde geen enkel debat en wist als geen ander passende en vaak baanbrekende oplossingen te vinden voor ieder aandeelhoudersvraagstuk, waarbij het belang van cliënten altijd voorop stond.

Fusies, overnames en buy-out transacties

Het ondersteunen, begeleiden en adviseren bij de koop en verkoop van ondernemingen, fusieprocessen en buy-out transacties.

Waarderings vraagstukken

Het uitvoeren van waardebepalingen in het kader van fusie- en overnametransacties, uitkoopprocedures en geschillen tussen aandeelhouders.

Financiering, herfinanciering en schuldsanering

Het ondersteunen, begeleiden en adviseren van onze opdrachtgevers bij het streven naar een optimale kapitaalstructuur, bij het onderhandelen met banken en andere vreemd en eigen vermogen verschaffers, alsmede het adviseren bij vraagstukken op het terrein van balansoptimalisatie.

Governance vraagstukken

Het ondersteunen, begeleiden en adviseren van bestuurders en aandeelhouders bij het streven naar een effectieve inrichting van de bestuurlijke organisatie (corporate governance) alsmede het bemiddelen bij conflicten op dat terrein.

Algemeen

PARK is een professionele, onafhankelijke adviesorganisatie op het terrein van strategische financiering, fusies & overnames, valuations en corporate governance in Nederland.

 

Opdrachtgevers

Sinds haar ontstaan in 2005 heeft PARK vele middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen, investeringsmaatschappijen, directies, raden van commissarissen en aandeelhouders geholpen bij het tot stand brengen van overname-, herstructurerings- en financieringstransacties en bij het oplossen van fricties en geschillen in bestuurlijke situaties (corporate governance).

Aanpak en benadering

PARK kiest altijd voor een pragmatische, resultaatgerichte benadering van de problematiek met als oogmerk een voor de opdrachtgever optimaal resultaat te genereren. Wij werken daarbij nauw samen met de cliënt en met de andere adviseurs en specialisten om zo doelmatig mogelijk te kunnen opereren.

Onafhankelijkheid en objectief

PARK zorgt ervoor dat zij in alle opdrachtsituaties een onafhankelijke positie kan innemen.

Contact


Copyright 2016 © Park Corporate Finance

Wij zijn verhuisd

Beste bezoeker,

Per 1 augustus is PARK verhuisd naar Amsterdam.
Wij zijn per heden gevestigd in het :

FOZ’ Gebouw
Gustav Mahlerlaan 310C 1082 ME Amsterdam

Met vriendelijke groet,
PARK.